ΕΟΤ: ROADSHOWS για τον ελληνικό τουρισμό σε 10 γερμανικές πόλεις

© Shutterstock ΕΟΤ: Roadshows για τον ελληνικό τουρισμό σε 10 γερμανικές πόλεις Με στόχο την περαιτέρω προβολή και προώθηση στη γερμανική αγορά των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και της ποικιλομορφίας του ελληνικού τουριστικο...

Source: