Τι ζητά η ΤτΕ από τους SERVICERS για τις νέες άδειες

Της Βάσως Αγγελέτου

Έως τις 29 Μαρτίου έχουν προθεσμία οι servicers να καταθέσουν στη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος αίτηση με σκοπό την επαναδειοδότησή τους σύμφωνα με τις αυξημένες απαιτήσεις που προβλέπει το αναθεωρημένο νομικό πλαίσιο.

Το νέο πλαίσιο ενσωματώνει μια σειρά από αυξημένες απαιτήσεις τις οποίες θα πρέπει να πληρούν οι servicers με στόχο τη μεγαλύτερη προστασία του δανειολήπτη μέσα ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ενημέρωσης και εταιρικής διακυβέρνησης το οποίο εναρμονίζεται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Όπως επιβεβαιώνουν στο Capital.gr πηγές του κλάδου, ήδη τους τελευταίους μήνες ο Επόπτης βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους servicers προκειμένου να προετοιμαστούν εγκαίρως για τις απαιτήσεις της νέας αδειοδότησης. Εκτιμούν δε ότι τουλάχιστον οι μισοί servicers -όσοι δεν διαθέτουν χαρτοφυλάκιο NPE- θα αναγκαστούν είτε σε παύση λειτουργίας είτε σε πώληση της άδειάς τους υπό το νέο εποπτικό βάρος.

Οι servicers που διαθέτουν σήμερα χαρτοφυλάκιο είναι οι εξής: doValue, Cepal, Intrum, Qquant, UCI, EOS, APS, DV1 και Veraltis. Η Thea Artemis δεν κατέχει πλέον υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο -μετά την αποχώρηση της Attica Bank από τη συμφωνία, ενώ η Pillarstone βρίσκεται σε διαδικασία εξαγοράς από τον επενδυτή Άνθιμο Θωμόπουλο με στόχο την είσοδο στην αγορά πιστώσεων για αναδιάρθρωση κόκκινων δανείων. 

Πολύ σημαντικό ορόσημο, επίσης, για τους παίκτες της αγοράς είναι η λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσω της οποίας θα ενημερώνονται σε ημερήσια βάση οι δανειολήπτες για το ύψος των οφειλών τους, τη δόση, το επιτόκιο κ.λπ.

Οι όροι της νέας αδειοδότησης

Σύμφωνα με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής που εξέδωσε η Τράπεζα της Ελλάδος την περασμένη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου, στις βασικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση νέας άδειας στους servicers περιλαμβάνονται τα εξής, μεταξύ άλλων:

 
  1. Ελάχιστο κεφάλαιο ύψους 100.000 ευρώ για τους servicers που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στη διαχείριση απαιτήσεων και 4,5 εκατ. ευρώ για όσες εταιρείες επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους και στη χορήγηση πιστώσεων με σκοπό την αναδιάρθρωση οφειλών τις οποίες διαχειρίζονται είτε οι ίδιες είτε άλλες εταιρείες πιστώσεων.

  2. Στοιχεία ταυτότητας όλων των φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία συμμετέχουν στην εταιρεία διαχείρισης, είτε ως μέτοχοι είτε ως μέλη της διοίκησης.

  3. Business plan με πλήρη περιγραφή των δραστηριοτήτων και της στρατηγικής της εταιρείας σε βάθος τριετίας.

  4. Πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης το οποίο μεταξύ άλλων, διασφαλίζει τον σεβασμό των δικαιωμάτων των δανειοληπτών και τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία που διέπει τις απαιτήσεις από συμβάσεις δανείων και πιστώσεων.

  5. Πολιτική συμμόρφωσης με τους κανόνες για την προστασία των δανειοληπτών και την αντιμετώπισή τους "με δίκαιο και επιμελή τρόπο, μεταξύ άλλων, με το να λαμβάνεται υπόψη η οικονομική κατάστασή τους, και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, η ανάγκη των εν λόγω δανειοληπτών να αποταθούν για συμβουλευτική υποστήριξη σε εξουσιοδοτημένους κρατικούς ή άλλους φορείς".

  6. Πολιτική και εσωτερικές διαδικασίες για την παρακολούθηση της αποδοτικότητας του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου, με αναφορά σε συγκεκριμένους δείκτες (KPIs).

  7. Πολιτική και εσωτερικές διαδικασίες που διασφαλίζουν την καταγραφή και τον χειρισμό των παραπόνων και καταγγελιών των δανειοληπτών.

Εξαγορές και συγχωνεύσεις

Η ΠΠΕ της Τράπεζας της Ελλάδος προβλέπει, επίσης, αναλυτικά τις προϋποθέσεις που διέπουν την εξαγορά ή την αύξηση μεριδίου στις εταιρείες διαχείρισης σε περιπτώσεις εξαγορών ή συγχωνεύσεων στον κλάδο.

Σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται, αφού ο υποψήφιος αγοραστής υποβάλει στην ΤτΕ τον πλήρη φάκελο της συναλλαγής, η ΤτΕ υποχρεούνται να ενημερώσει γραπτώς ότι παρέλαβε τον φάκελο εντός δέκα ημερών. Εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, υποχρεούται να ζητήσει τυχόν πρόσθετες πληροφορίες εντός ενός μήνα. Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί, η απάντηση από τον Επόπτη θα πρέπει να δοθεί εντός δύο μηνών από την υποβολή του πλήρους φακέλου με πλήρη αιτιολόγηση.

Διαβάστε ακόμα:

Πώς η ελληνική αγορά έγινε χθες η 3η φθηνότερη στην Ευρώπη

Στα ύψη ο αριθμός των αεροπορικών θέσεων για Ελλάδα στη φετινή σεζόν

2024-02-12T08:10:23Z dg43tfdfdgfd