Έκτακτο βοήθημα 250 ευρώ: Τα κριτήρια και οι δικαιούχοι (VID)

© Παρέχεται από: Newmoney.gr Με τροπολογία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας «Σύσταση και οργάνωση ΝΠΙΔ, με την επωνυμία “Εθνική Κεντρική Αρχή Προμ...

Source: