Αυτοκίνητα μέσα σε... CONTAINER στέλνουν οι Κινέζοι!

Αυτοκίνητα με container στέλνουν πλέον οι αυτοκινητοβιομηχανίες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν προβλήματα στην αλυσίδα μεταφοράς (έλλειψη νταλικών ή αυτοκινητάμαξων στους σιδηροδρόμους, αύξηση ναύλων).

Βάσει όσων αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις του ΟΛΠ, το λιμάνι του Πειραιά έχει, ήδη, εξυπηρετήσει τρία πλοία με 4.019 οχήματα προέλευσης Κίνας στον τερματικό εμπορευματοκιβωτίων. Τα λιμενικά τερματικά αυτοκινήτων σε όλη την Ευρώπη καταγράφουν πολύ υψηλούς χρόνους αποθήκευσης των οχημάτων, ως αποτέλεσμα της αδυναμίας των αλυσίδων μεταφοράς να απορροφήσουν τις ακανόνιστες ροές από τα εργοστάσια, λόγω έλλειψης νταλικών ή αυτοκινηταμαξών στους σιδηροδρόμους.

Η επαναφορά της παραγωγής από πλευράς αυτοκινητοβιομηχανίας δεν συνδυάστηκε με αύξηση της χωρητικότητας πλοίων, αναφέρει η διοίκηση του ΟΛΠ, με αποτέλεσμα οι ναύλοι να αυξηθούν. Για τους παραπάνω λόγους οι αυτοκινητοβιομηχανίες πειραματίζονται πλέον με την αποστολή αυτοκινήτων σε container. Ο ΟΛΠ διαχειρίζεται τερματικό εμπορευματοκιβωτίων και οχημάτων και έχει εξυπηρετήσει τρία πλοία που μετέφεραν container με αυτοκίνητα. Η διανομή στον τελικό προορισμό έγινε με πλοία μεταφοράς αυτοκινήτων.

Πέρσι, τα συνολικά έσοδα του ΟΛΠ ανήλθαν σε 194,6 εκατ. ευρώ (+26,2% σε ετήσια βάση), τα EBITDA ανήλθαν σε 95,56 εκατ. ευρώ (49,12% περιθώριο) τα κέρδη προ φόρων σε 74,6 εκατ. ευρώ ( περιθώριο 38,37%), καταγράφοντας άνοδο κατά 26,2%. Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 52,9 εκατ. ευρώ καταγράφοντας άνοδο κατά 44%. Πρόκειται για ιστορική επίδοση.

2023-03-19T06:25:26Z dg43tfdfdgfd