ΥΠΟΙΚ: Αυτές είναι οι 41 χώρες με προνομιακά φορολογικά καθεστώτα

Σε 41 ανέρχονται οι χώρες με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς», δηλαδή έχουν συντελεστή φορολογίας των επιχειρηματικών κερδών ίσο ή κατώτερο από το 60% του συντελεστή φορολογίας των αντίστοιχων κερδών στην Ελλάδα.…

ΥΠΟΙΚ: Αυτές είναι οι 41 χώρες με προνομιακά φορολογικά καθεστώτα - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

2023-03-19T05:30:24Z dg43tfdfdgfd