Ψηφιακά πλέον τα παραστατικά διακίνησης προϊόντων

Την πλήρη ψηφιοποίηση των παραστατικών που εκδίδουν οι μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις για τη διακίνηση και πώληση των προϊόντων τους επιδιώκουν κυβέρνηση και Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Γι’ αυτόν τον λόγο…

Ψηφιακά πλέον τα παραστατικά διακίνησης προϊόντων - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

2023-03-19T12:15:36Z dg43tfdfdgfd