Γιατί μία ύφεση στις ΗΠΑ θα ήταν καλό νέο για τις αγορές

Μία ύφεση της αμερικανικής οικονομίας θα μπορούσε να είναι ο παράγοντας – κλειδί που θα αποτρέψει μία απότομη διόρθωση της χρηματιστηριακής αγοράς μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2023. Θα ήταν…

Γιατί μία ύφεση στις ΗΠΑ θα ήταν καλό νέο για τις αγορές - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

2023-05-26T17:16:10Z dg43tfdfdgfd